Scrieri
 


Ţie (1994)
Tărâmul dintre gânduri (1997)
Cânt de Iubire - Song of Love (1999)
Imn Existenţei (2000)
Pelerin (2003)
Cânt de Iubire - Pesma Liubavi (2001)

Peregrino (2004)

Cânt de Iubire - versiune chineza (2006)
Cânt de Iubire - Song of Love - editie revazuta 2007
Cât de aproape... - Lo cerca que estabas (2007)
Unde esti, Timp? (2007)

Poeme - romano-urdu (2008)


Viaţa impersonală (1993)
Introspecţia (1994)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul I (1997)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul II (1997)

Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (2002)

Introspecţia - poeme (2005)
Frumuseţea Tandreţei (2006)
Harpă de umbră şi lumină (2007)
Viaţa impersonală (revăzută 2007)

Lucrări, Culegeri, Cursuri
Cartea "Zborul. Vis şi destin"
Poezia, pentru mine

Poezii de IOANA GEORGE
Selectii din volumul "VISUL MEU. ZBOR ŞI DESTIN"
cititi selectiile
home > scrieri > Probleme elementare si neelementare. Aplicatii Ón C++

Probleme elementare şi neelementare. Aplicaţii în C++
de Elena Liliana Popescu şi Filip Andrei Chindea
(Editura Universităţii din Bucureşti, 2012)

Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o imagine asupra diversităţii problemelor elementare şi neelementare ce pot fi rezolvate cu ajutorul limbajului C++. Se adresează în special studenţilor Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, dar poate fi utilă şi studenţilor altor facultăţi unde se studiază informatica şi de asemenea, tuturor celor interesaţi în învăţarea acestui limbaj de programare, prin exemple şi aplicaţii.


Pornind în mod natural de la probleme, se prezintă noţiunile şi rezultatele matematice necesare rezolvării acestora. Cele cinci capitole ale lucrării, cu tematici relativ distincte, pot fi parcurse independent.

Sunt prezentate, prin exemple, elemente de bază ale limbajului, urmate de probleme rezolvate şi probleme propuse, sunt ilustrate structuri de date prin exemple şi probleme rezolvate, punând în evidenţă o serie de operaţii specifice asupra acestor structuri.

Sunt enunţate probleme de Algebră, Teoria numerelor, Analiză, Informatică, precedate de prezentări ale conceptelor şi rezultatelor teoretice necesare rezolvărilor acestor probleme.

Sunt prezentate metode de programare clasice, utile în rezolvarea eficientă a unor probleme de matematică în care apar sortări, generări, probleme din teoria grafurilor, şi unele aspecte privind implementarea unor algoritmi recursivi.

În ultimul capitol, pornind de la o listă de enunţuri de probleme, variate ca tematică, sunt sugerate teme ce pot fi abordate în cadrul orelor de laborator, sau individual, de către studenţi, pentru fiecare problemă prezentând o soluţie, urmată de alte probleme propuse.

Unele detalii în plus privind sintaxa limbajului C++, biblioteca STL, prezentarea unor structuri de grupuri finite şi a unor exemple de date de intrare/ieşire pentru problemele prezentate anterior, sunt oferite în Anexele din ultima parte a lucrării.

Sperăm ca această primă ediţie să trezească interesul cititorilor şi prin sugestiile şi observaţiile acestora, să contribuie la îmbunătăţirea viitoarei ediţii, revăzute şi completate.

Prof. dr. ELENA LILIANA POPESCUCopyright © 2003- 2007